Curso de Ondas de Choque e Taping em Fisioterapia Dermato Funcional – 13 de Novembro de 2015