Curso de Criolipólise e Terapias Associadas – 21 de Maio de 2015